Airportlink (Brisbane, AUS)

Voor dit project is de heer Huijben van ons zusterbedrijf h3mhuijben Consultancy de officiële toetser voor tunnelveiligheid. Het project omvat een twin-bore tunnel met in elke buis 3 rijstroken. Op ca. 2/3e van de lengte is een compleet ondergronds verkeersknooppunt met on-ramps en off-ramps aanwezig. Dit sluit aan op een aantal stadsdelen. Bovenop deze tunnel ligt net onder maaiveld een …